Nieuwsbericht

Heemschut bekijkt aantal provinciale verkiezingsprogramma's

Overzicht van standpunt van partijen in Noord- en Zuid-Holland

Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Heemschut vroeg zich af wat de standpunten van de verkiesbare partijen in de provincies Noord- en Zuid-Holland zijn in relatie tot cultuur, erfgoed en monumenten. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt per te verkiezen partij met alleen hun standpunten ten opzichte van erfgoed. Deze vindt u hieronder.

Als hoogste gezag van de provincie spelen de Provinciale Staten een belangrijke rol op het gebied van erfgoed. Naast het uitvoeren van wettelijke taken, zijn zij tevens verdeler van subsidies zoals bijvoorbeeld rijksmonumenten. Ook op het gebied van musea, archeologie en erfgoed educatie vervult de provincie een aanjagende rol. De partij die uiteindelijk gekozen wordt heeft dus gevolgen voor het erfgoedbehoud in uw provincie.

Wij hopen u op deze manier als erfgoedliefhebber de keuze te vergemakkelijken.

Standpunten partijen t.a.v. cultureel erfgoed in Noord- Holland

Standpunten partijen t.a.v. cultureel erfgoed in Zuid-Holland

Bijlage


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.