Nieuwsbericht

Heemschut en andere organisaties in beroep tegen goedkeuring voor zorgcentrum op Rhederhof

Gemeente Rheden had advies bezwarencommissie moeten opvolgen en vergunning niet mogen verlenen.

Plannen voor nieuw zorgcentrum

In 2014 werd bekend dat Kuiper Vastgoed plannen heeft ontwikkeld voor appartementen met 24-uurs zorg op het terrein van het vroegere bejaardencentrum Rhederhof. Ze hebben daarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Rheden. Het college van B&W heeft het besluit genomen om de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 3 gebouwen met elk 23 woonzorgeenheden en 1 zorgunit aan de Snippendaalseweg 26 te Rheden. Daartoe zijn Heemschut Gelderland, de Gelderse Milieufederatie, Vereniging Natuurmonumenten en Stichting Behoud Landgoederen Oostelijke Veluwezoom bezwaar aangetekend. De bezwarencommissie heeft de bezwaarmakers gelijk gegeven, maar de gemeente heeft toch in een besluit op bezwaar de vergunning verleend.

Beroep tegen vergunning

De organisaties hebben beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeente Rheden om een vergunning te verlenen voor het volbouwen van landgoed Rhederhof. De organisaties vinden de plannen veel te grootschalig voor dit gebied. Ze pleiten al heel lang voor sloop van de zorgflat en herstel van het landgoed, zodat de natuur- en cultuurhistorische waarden versterkt worden.

Beroep tegen niet ontvankelijkheidsverklaring

De gemeente heeft in zijn beslissing op bezwaar gemeend dat Bond Heemschut geen belanghebbende is in de zin van artikel 1: 2, lid 1 en 3 van de Awb. De gemeente vindt de statuten “te algemeen” geformuleerd en meent dat 
Heemschut is hiertegen in beroep gegaan omdat het anders ernstig belemmerd wordt in haar activiteiten ter bescherming van cultureel erfgoed en landschap in Nederland.

 

Beroep 4 organisaties tegen verlening vergunning, 12 mei 2015

Beroep Heemschut tegen niet ontvankelijkheidverklaring, 11 mei 2015

 

 

 

 

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.