Nieuwsbericht

Heemschut en Cuypersgenootschap vrezen voor interieur monumentale Paterskerk Eindhoven

Erfgoedvereniging Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap vrezen voor het interieur van de Paterskerk in Eindhoven in de plannen van DELAmondo voor het Rijksmonument. Gezamenlijk dienden beide erfgoedverenigingen deze week bezwaar in bij de gemeente Eindhoven. DELAmondo wil van de kerk een ceremoniehuis maken, maar brengt daarmee het interieur onherstelbare schade toe.

“We zijn allereerst verheugd dat er een goede herbestemming komt voor het kloostercomplex Mariënhage en de Paterskerk nadat het complex is verlaten door de paters Augustijnen. Zo wordt ongewenste leegstand en verval voor dit monumentale complex voorkomen. Onze zienswijze betreft in hoofdzaak de plannen tot herbestemming en herinrichting van de Paterskerk”, zo vertelt Leo Dubbelaar namens Heemschut en het Cuypersgenootschap.

Want Heemschut en het Cuypersgenootschap zijn geschrokken van het verwijderen van delen van het monumentale kerkinterieur, nog voordat de vergunning is verleend. Zo zijn uit de kerk al de kerkbanken en de kruiswegstaties verdwenen.

Ook maken Heemschut en Cuypersgenootschap bezwaar tegen het grotendeels verder verwijderen van het interieur in de plannen van DELAmondo. Zo dreigen onder meer het hoogaltaar, de kruisweg, onderdelen van de communiebank, preekstoel en biechtstoelen te verdwijnen. “Door de voorgenomen verwijdering van de belangrijkste interieuronderdelen treedt niet slechts een onacceptabel verlies van kunst- en cultuurhistorische waarden op, maar verliest het monument bovendien zijn essentie”, aldus Leo Dubbelaar.

Bijzonder schrijnend is de voorgenomen verwijdering van het orgel uit de Paterskerk – dat niet alleen qua ontwerp van de orgelkas maar ook voor wat betreft de klankkleur speciaal op de architectonische ruimte van de Paterskerk is afgestemd.

Opvallend is dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)  dan ook grotendeels negatief heeft geadviseerd over de plannen, maar dat dit advies ontbrak bij de ter inzage legging van de plannen. “Het negatieve advies van de RCE is overtuigend gemotiveerd: biechtstoelen, entreepartij aan de Kanaalstraat, hoogaltaar, preekstoel en orgel dienen naar het oordeel van de RCE in situ behouden te blijven.”

Leo Dubbelaar: “Er zijn in het land tal van voorbeelden van kerken waarbij het interieur bewaard is gebleven, terwijl er een goede herbestemming heeft plaatsgevonden.”

Heemschut en het Cuypersgenootschap roepen de gemeente Eindhoven dan ook op, op te treden tegen de verwijdering van de kerkbanken en kruiswegstaties. Heemschut en het Cuypersgenootschap hopen dat de gemeente niet meewerkt met de verdere aantasting van dit bijzondere kerkinterieur. Zo staat in de zienswijze die is ingediend nu de gemeente de plannen ter inzage heeft gelegd.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.