Nieuwsbericht

Heemschut en Oud-Enkhuizen tegen verkoop oude weeshuizen Enkhuizen

Gemeente laat bij verkoop weeshuizen kans liggen om de ontwikkeling van het historische hart van Enkhuizen ter hand te nemen.

Oud-Enkhuizen, ondersteund door Heemschut Noord-Holland, vraagt in een brief aan de gemeenteraad van Enkhuizen om niet in te stemmen met de verkoop van de oude Weeshuizen aan de Westerstraat 109-111. Dat is om meerdere redenen. Deze rijksmonumenten staan in een deel van de historische binnenstad dat problemen van leegstand en verpaupering kent en onaantrekkelijk is voor bewoners, winkeliers en toeristen. Juist het ontwikkelen van het aanwezige erfgoed zou een goede impuls geven. De twee weeshuizen kunnen het landmark worden voor dit deel van de binnenstad.

Daarnaast doorkruist een eventuele verkoop het proces van restauratie en terugplaatsing van het waardevolle interieur van het door een brand in 1996 beschadigd geraakte weeshuis. 

 

Integrale ontwikkeling van centrumgebied gebruikmakend van het erfgoed

Het gebied -begrenst door de Westerstraat, Doelenstraat, de Dijk en de Bagijnestraat- bevindt zich in het hart van het centrum van Enkhuizen. Het gaat hier om een groot ontwikkelingsgebied in het kwetsbaarste gedeelte van de historische binnenstad. Er zijn goede mogelijkheden om dit gebied meer als een stedelijk onderdeel van het centrum te laten functioneren. De uitdaging voor de Westerstraat is, om goede functies onder te brengen in de Weeshuizen en de kerk. Het complex van Wilgaerden bestaat nu uit een bebouwing van 2 en 3 lagen met kap. Dit kan intensiever worden bebouwd wellicht in een andere vorm en wellicht door gebruik te maken van het binnenterrein. Op de Dijk is het de uitdaging om hier bebouwing te realiseren, die wat functies en vorm betreft de relatie tussen centrum en het water van de Oude Haven versterkt. Juist door dit gebied integraal te ontwikkelen, ontstaat –in tegenstelling tot een aantal  (fragmentarische) parallelle ontwikkelingen- de mogelijkheid het parkeerprobleem echt goed op te lossen. Het gebied heeft de potentie in zich, maar die kan alleen tot zijn recht komen bij een integrale aanpak van het gebied. 

 

Restauratie waardevol interieur

Het gemeentebestuur van Enkhuizen heeft onlangs besloten een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om de 18de eeuwse stijlkamers in de oude Weeshuizen weer in hun volle glorie te herstellen. Onder andere moet het bijzondere goudleer weer worden teruggeplaatst in de stijlkamers. Het zou niet fatsoenlijk zijn om de restauratie aan een volgende eigenaar over te doen, temeer daar het juist alleen die stijlkamers waren, die aanleiding gaven om het gebouw als geheel op de rijkslijst van beschermde monumenten te plaatsen.

Concluderend, Oud-Enkhuizen en Heemschut Noord-Holland zijn de mening toegedaan, dat in dit concrete geval de belangen té groot zijn om de markt het voortouw te laten nemen. Het is veel beter om vooraf als (mede) opdrachtgever in het proces te sturen, dan achteraf als vergunningverlener het resultaat te corrigeren.

 

Brief Oud-Enkhuizen, 31 oktober 2016

Ondersteuningsbrief Heemschut, 17 november 2016

 

Heemschut dossier Oude Weeshuizen

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.