Nieuwsbericht

Heemschut: erfgoed in Flevoland krijgt onvoldoende aandacht

Erfgoedbeleid op Flevolands provinciaal niveau wordt te beperkt opgepakt vindt Erfgoedvereniging Heemschut/Heemschut Flevoland. Daarbij krijgen initiatieven vaak geen vervolg.

Dit schrijft de erfgoedvereniging in de notitie 'Flevolands erfgoed: meer dan Urk en Schokland'. Deze is aangeboden aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten van Flevoland.

Ook wordt geconstateerd dat op beroepsmatig niveau een beperkte kennis en capaciteit aanwezig is t.a.v. het Flevolandse erfgoed. Als het om geldelijke bestedingen gaat, is Flevoland als provincie de absolute hekkensluiter.

Erfgoedvereniging Heemschut/Heemschut Flevoland bepleit meer aandacht voor erfgoed en hoopt op aandacht in de komende verkiezingscampagne voor het onderwerp. Er zijn veel kansen: de waarde van erfgoed wordt breed erkend, er is meer erfgoed in Flevoland dan menigeen weet en het belang van het erfgoed reikt verder dan alleen de cultuurhistorie.

Flevolands erfgoed: meer dan Urk en Schokland


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.