Nieuwsbericht

Heemschut Fryslân keert zich tegen zonnepaneelvelden in Molenbosch bij Oldeberkoop

Heemschut Fryslân heeft bij de gemeente Ooststellingwerf bezwaar gemaakt tegen de ontwerp-omgevingsvergunning voor zonnepaneelvelden ter grootte van 2 hectare in het Molenbosch bij Oldeberkoop.

Het is Heemschut een raadsel dat de gemeenteraad akkoord ging met deze ontwikkeling mits de zonnepanelen er voor maximaal 30 jaar liggen. Dat wil zeggen dat een hele generatie niet van het wandelgebied van It Fryske Gea in dit historische waardevolle parklandschap kan genieten.

Om haar doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn te halen, heeft de gemeente Ooststelling-werf een aantal grootschalige zonnepaneelvelden in het buitengebied bestemd. Deze velden zijn/worden inmiddels aangelegd. Het was dan ook een onaangename verrassing voor bewoners en recreanten bij Oldeberkoop dat het gemeentebestuur, buiten alle plannen om, een particulier initia-tief voor aanleg van zonnepaneelvelden op twee weilandjes ter weerszijden van een oude laan in het Molenbosch wil toestaan. Tegen het plan is alom fel verzet.

Het parklandschap rond het vroegere bestuurscentrum Oldeberkoop kent al een lange historie. Al sinds de 18e eeuw werden hier door de landheren buitenplaatsen en parkbossen aangelegd, die met lanen met elkaar in verbinding stonden. In het parklandschap dat deels in eigendom is van It Fryske Gea, wordt al enige tijd aan een cultuurhistorisch herstelplan gewerkt. De omringende parkbossen en cultuurgronden vallen dan wel niet binnen het Beschermd Dorpsgezicht Oldeberkoop (1987), maar maken historisch gezien daar weldegelijk deel van uit.
Heemschut heeft dan ook bezwaar gemaakt tegen de aantasting van het cultuurhistorisch waardevol landschap door de aanleg van de zonnepaneelvelden met omringende hekwerken en benodigde be-bouwing. Dit zou zwaar afbreuk doen aan de belevingswaarde van dit gebied.

Heemschut Fryslân spreekt de hoop uit dat de gemeente Ooststellingwerf het plan afblaast en sa-men met de bewoners en de belanghebbenden om tafel gaat om met elkaar andere plekken aan te wijzen waar wél zonnepanelen kunnen worden geplaatst.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.