Nieuwsbericht

Heemschut Fryslân presenteert eerste inventarisatie architectuur na 1965

Binnen de Erfgoedvereniging Heemschut is een werkgroep Post '65 actief. In Heemschut nummer 4, jaargang 95 van december 2018 is een artikel opgenomen over de start van deze werkgroep. De werkgroep heeft een oproep gedaan aan alle provinciale commissies om een inventarisatie te maken van waardevolle gebouwen en (stedenbouwkundige) structuren die na 1965 tot stand zijn gekomen. Daarbij is het de bedoeling dat de provinciale commissie zelf bepaalt op welke wijze zij deze inventarisatie uitvoert en welke objecten en structuren hiervoor in aanmerking komen.

Heemschut Fryslân heeft naar haar netwerk een mailing verstuurt met de oproep om topstukken aan te dragen. Ook is de Leeuwarder Courant benaderd of ze geïnteresseerd is om een artikel te schrijven over dit onderwerp. De Leeuwarder Courant had interesse en heeft 30 oktober 2018 een mooi en groot artikel geplaatst. Hierdoor heeft de commissie een tiental reacties binnen gekregen en nu hebben we een inventarisatielijst van ca. 200 objecten. Er is geen veldwerk verricht of nader onderzoek gedaan naar de erfgoedwaarden. Het is dus goed mogelijk dat er objecten op staan die reeds gesloopt zijn of danig zijn aangetast dat ze te weinig erfgoedwaarden hebben om een monumentenstatus te krijgen.

Volgende stap
De volgende stap is om veldwerk te gaan verrichten en nader onderzoek te gaan doen naar de erfgoedwaarden. We hopen een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de Post '65 architectuur in Friesland. Mocht u nog aanvullende informatie hebben, objecten willen aandragen of mee willen helpen? Dat kunt ons bereiken via emailadres heemschutfryslan@gmail.com.

 

Groslijst architectuur en structuren na 1965, Fryslân


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.