Nieuwsbericht

Heemschut Fryslân zoekt secretaris (vrijwillig)

Heemschut is de grootste en oudste erfgoedvereniging van Nederland en een onafhankelijke belangenbehartiger van erfgoed. In de provincies voeren vrijwilligers het werk van Heemschut uit, hierbij ondersteund door het landelijk bureau van Heemschut. Heemschut Fryslân zoekt een secretaris met hart voor erfgoed.

Wat doen wij?
De commissie zet zich in om bedreigd erfgoed te beschermen op allerlei manieren: van persberichten tot zienswijzen, (nieuws)brieven, gesprekken met betrokken partijen, inspreken bij raadsvergaderingen en meer. We zetten ons in voor erfgoed in brede zin: (potentiële) monumenten, landschappen, waterwerken, stedenbouwkundige structuren en meer. 

In  Friesland heeft Heemschut een nauwe samenwerking met historische verenigingen op lokaal en provinciaal niveau. De commissie komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen vinden plaats in het Monumintehûs Fryslân in Leeuwarden.

Wat vragen wij?
Naast het uitvoeren van gangbare secretariële werkzaamheden van de commissie ben je een actief meewerkend lid. Je hebt gevoel voor de waarde van erfgoed in de leefomgeving. Als secretaris draag je zorg voor de eindredactie van de brieven, en het archiveren en bewaken van de digitale dossiers.

Wat bieden wij?
Het vrijwilligerswerk bij Heemschut is een kans om je in te zetten voor monumenten en erfgoed. Het werk van erfgoedbeschermer biedt interessante inzichten en contacten in het werkveld en de mogelijkheid voor maatschappelijke betrokkenheid bij de leefomgeving. Heemschut biedt daarnaast mogelijkheden tot scholing. Je komt terecht in een enthousiaste en vakkundige commissie van zo’n acht vrijwilligers.

Heb je belangstelling? Stuur dan een bericht met je gegevens en motivatie naar Paula Voorthuijsen via fryslan@heemschut.nl

Organisatie: Erfgoedvereniging Heemschut
Functie: Secretaris Heemschut Fryslân
Omvang: Vrij in te vullen vanaf circa 8 uur per maand
Werktijden: Vrij in te delen


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.