Nieuwsbericht

Heemschut: Gaswinning Westerveld bedreigt erfgoed

De provinciale commissie Drenthe van Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft bij het ministerie van Economische Zaken een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Westerveld. Volgens Heemschut is er in het besluit nauwelijks aandacht besteed aan de risico’s die aan de winning verbonden zijn.

In de directe omgeving van de velden van de gaswinning, is veel cultureel erfgoed van Drenthe te vinden. Dit varieert van Rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten, landgoederen, historische landschappen en parken.

 De commissie Drenthe maakt zich ernstig zorgen. Uit de diverse bronnen, zoals de aanvraag zelf van de NAM, het winningsplan en het advies van de Technische commissie bodembeweging, blijkt dat de velden in het plangebied reeds aardbevingen hebben gekend. Bij voortgaande winning in de velden zijn bevingen mogelijk met een magnitude tot 3,9. Ook wordt er in het winningsplan een bodemdaling van 2 tot 4 cm verwacht. Dat heeft ook gevolgen voor het grondwaterpeil.

 Deze gevolgen van de winning kunnen grote schade aan zowel het gebouwde erfgoed als aan het landschappelijke erfgoed aanrichten.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.