Nieuwsbericht

Heemschut is voor behoud van de ‘Muur van Mussert’

Meer onderzoek en bewustwording is noodzakelijk

Heemschut heeft kennis genomen van de overweging tot behoud van de Muur van Mussert door de gemeente Ede, het NIOD en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  Wij vinden dit een stap in de goede richting.

De muur van Mussert op de Goudsberg in Lunteren (gemeente Ede) is naar onze mening cultuurhistorisch zeer waardevol. Het herinnert ons aan een bijzondere, zij het zeer zwarte pagina, in onze nationale geschiedenis. De muur van Mussert bestaat uit een bouwwerk dat oorspronkelijk een platform bezat met een spreekgestoelte, van waaraf de aan de voet van dat bouwwerk verzamelde aanhangers van de N.S.B werden toegesproken tijdens de zogeheten “Hagespraken” De muur is in slechte staat en dient aangepakt te worden.

Heemschut zou graag zien dat de waarde van de Muur van Mussert onderzocht wordt, ten einde de discussie over behoud of sloop goed te kunnen voeren. Wat hier staat mag eigenlijk niet in de vergetelheid raken. Daarom pleiten wij voor het plegen van noodzakelijke herstelwerkzaamheden en het zoeken naar een beter publieksbereik. Een informatiepaneel om mensen bewust te maken zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Mocht blijken dat de muur een hoge waarde heeft, dan overweegt Heemschut om een beschermde status aan te vragen.

 

Heemschut dossier Muur van Mussert


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.