Nieuwsbericht

Heemschut Noord-Brabant reageert op ontwerp-bestemmingsplan buitengebied Boekel

Heemschut doet suggesties om ook leegstand van cultuurhistorisch waardevol agrarisch erfgoed in de gemeente goed aan te pakken.

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

De gemeente Boekel heeft als eerste gemeente in Nederland een bestemmingsplan ter inzage gelegd dat een voorbeeld vormt voor de systematiek van het Omgevingsplan dat straks in de nieuwe Omgevingswet opgang zal doen. Onder andere is de structuurvisie, het oude bestemmingsplan en enkele verordeningen in het nieuwe omgevingsplan geïntegreerd. Heemschut vindt het omgevingsplan een heldere structuur hebben en de indeling is overzichtelijk. Ze mist echter nog het rekening houden met cultuurhistorische waarden in dit omgevingsplan terwijl het behoud van cultureel erfgoed wel een wettelijke taak van de gemeente is. Vooral op het gebied van leegstand van cultuurhistorische waardevolle agrarische bebouwing kan de gemeente nog meer doen. Heemschut doet hiervoor suggesties.

Heemschut werkt samen met de Heemkundekring Sint Achten op Boeckel

 

Aanpak leegstaand historisch-agrarisch vastgoed

De provinciale commissie Noord-Brabant van Erfgoedvereniging Heemschut heeft in haar reactie op het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied 2016 en plan-MER van de gemeente Boekel aandacht besteed aan een aantal aspecten.

Heemschut ziet een taak voor de gemeente om bij leegstand in het algemene belang op te komen voor cultuurhistorisch interessante en karakteristieke boerderijen en bijgebouwen. Wij verwachten in de komende tijd dat niet zozeer de woonhuizen, maar veel historische bijgebouwen in het buitengebied van Boekel gesloopt gaan worden. Heemschut stelt voor om de mogelijkheid tot wijzigen naar wonen vooralsnog mogelijk te maken voor waardevolle agrarische (bij)gebouwen.Ook kunnen specifieke regels in bestemmingsplannen worden opgenomen om de hoofdvorm van waardevolle agrarische complexen te behouden en sloop te voorkomen.

Heemschut mist nog steeds de rijksmonumenten op de verbeelding. Hieraan kunnen regels worden gekoppeld over instandhouding van de monumenten door middel van een onderhoudsplicht.

Heemschut ziet graag ook een onderhoudsplicht voor gemeentelijke monumenten opgenomen wordt in omgevingsplan. Tevens hoopt Heemschut dat Boekel beleid gaat ontwikkelen om verwaarlozing van gemeentelijke monumenten tegen te gaan. Nu al zijn enkele rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in buitengebied sterk verwaarloosd of staan leeg.

 

Reactie Heemschut op ontwerp-bestemmingsplan, 22 maart 2017

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.