Nieuwsbericht

Heemschut ondersteunt monumentenaanvraag bunker Rockanje

De commissie Zuid-Holland heeft aan de gemeente Westvoorne laten weten de monumentenaanvraag voor de met sloop bedreigde bunker in Rockanje te steunen. Heemschut deelt de mening van de stichting Menno van Coehoorn dat de bunker als onderdeel van de Atlantikwall een hoge cuktuurhistorische waarde vertegenwoordigt en dat sloop tegengegaan moet worden.

Zoals het er nu naar uitziet wordt de bataljons hoofdkwartierbunker in Rockanje gesloopt. In bunker heeft in de Tweede Wereldoorlog de Duitse commandant gezeten, die zorgde voor de bevelvoering op het hele eiland Voorne. De bunker moet plaats maken voor uitbreiding van het bedrijf van de eigenaar van het perceel. Menno van Coehoornheeft een verzoek tot monumentenstatus ingediend. De gemeente zal naar de monumentenaanvraag kijken.

De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken. Van Coehoorn vroeg Heemschut te hulp bij de monumentenaanvraag. 

Lees hier meer over het bunkercomplex


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.