Actueel | 2020-01

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Provincie Noord-Holland gaat alle stolpen waarderen

Alle stolpen in Noord-Holland worden door de provincie in kaart gebracht en gewaardeerd. De zogeheten waarderingskaart wordt dit jaar in opdracht gemaakt en moet een eerste basis vormen voor mogelijke verdere maatregelen van bescherming voor de toekomst. Heemschut voerde samen met de boerderijenstichting Noord-Holland 'Vrienden van de Stolp' en het Westfries Genootschap actie voor het langzame verdwijnen van de stolp uit het landschap. lees verder

Aandacht voor wederopbouwboerderijen in land van Maas en Waal

In het land van Maas en Waal zijn in de jaren vijftig van de vorige eeuw 96 nieuwe boerderijen in het voorheen desolate slechte komgronden gebied gebouwd in het kader van bedrijfsverplaatsing vanuit de kernen van dorpen. De stichting van deze bedrijven was mogelijk nadat de gronden door goede ontwatering, ontsluiting en ontginning tot geschikte landbouwgrond werden getransformeerd. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.