Nieuwsbericht

Heemschut ondertekent Programma Toekomst Religieus Erfgoed

Het Programma Toekomst Religieus Erfgoed krijgt een vervolg. Gisteren ondertekenden provincies, gemeenten, kerkeigenaren en erfgoedorganisaties de hernieuwde samenwerkingsafspraken. Ook Heemschut zette haar handtekening. Een stap in de goede richting voor behoud van religieus erfgoed!

Het Programma Toekomst Religieus Erfgoed is een samenwerkingsverband waarbij overheden, kerkeneigenaren, erfgoed- en burgerorganisaties zich inzetten voor de toekomst van religieus erfgoed. Ook Heemschut is partner in dit samenwerkingsverband.

Heemschuts Werkgroep Religieus Erfgoed levert een bijdrage en ontwikkelt komend jaar de religieus erfgoedroutegids voor burgers en erfgoedvrijwilligers. Zo bieden we burgers praktische en handzame informatie over het behoud van religieus erfgoed.

Het landelijke samenwerkingsverband Toekomst Religieus Erfgoed wordt voortgezet tot en met eind 2024. Hiervoor is in 2023 en 2024 jaarlijks € 400.000 beschikbaar gesteld door het ministerie van OC&W.

Duurzaamheid en Kerkenvisies

Verduurzaming is één van de urgente opgaves waar het programma zich op zal richten. De energiecrisis zorgt voor financiële zorgen. Kerken komen hierdoor nog sneller leeg te staan. Niet alleen kerkgebouwen zelf, maar ook hun kostbare interieurs zijn hierdoor kwetsbaar. Verduurzamen van kerkgebouwen is noodzakelijk, maar – gezien veel kerken monumentenstatus hebben – moet wel maatwerk zijn. Het programma ontwikkelt een duurzaam toekomstperspectief voor alle kerkgebouwen in Nederland.

De Heemschut Werkgroep Religieus Erfgoed benadrukt vooral het belang van het maken van een Kerkenvisie. Kerkenvisies laten zien wat de uitdagingen per gebedshuis zijn: onderhoud en restauratie, verduurzaming, herbestemmen of aanpassen. Inmiddels hebben al 240 gemeenten een Kerkenvisie.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.