Nieuwsbericht

Heemschut Overijssel voor behoud MULO Zwartsluis

Naast stemmen voor de Tweede Kamer kunnen inwoners van Zwartsluis ook hun stem uitbrengen voor behoud van het oude Mulogebouw

MULO/ MAVO

Sinds 1921 bezit Zwartsluis een Christelijke MAVO. In 1955 werd het oude gebouw afgekeurd. De firma Slot bouwde een nieuwe school, waarvan de eerste steen werd gelegd door de heer de Groot.(l5 december 1955) Vanaf dat jaar nam het aantal leerlingen gestaag toe en verscheidene keren moesten er lokalen worden bijgebouwd. Sinds 2013 is de oude school verhuisd naar een nieuw gebouw. Het oude gebouw is tijdelijk herbestemd. 

Sloopplannen

In 2013 werd besloten om na de sloop van de MULO hier woningen neer te zetten. Sindsdien zijn de meningen verdeeld over wat er met de school moet gebeuren. Het college berichtte in februari 2017 dat de school definitief gesloopt ging worden. Begin maart 2017 komt het college hierop terug. In de raadsvergadering van 9 maart jl. stelden ChristenUnie en SGP voor om toch te slopen. Volgens de partijen heeft het pand een ‘beperkt monumentaal karakter’. “Aangezien door de diverse verbouwingen de nog aanwezige authentieke elementen zeer beperkt zijn.” Veel inwoners zijn het hier niet mee eens en zijn een burgerinitiatief voor behoud gestart. Op 15 maart kunnen inwoners van Zwartsluis stemmen voor behoud of niet. Heemschut ondersteunt dit initiatief.

Heemschut bepleit om de monumentale waarde van het pand goed in beeld te brengen. Die moet vervolgens met een ‘passende herbestemming’ bewaard blijven, als het aan Heemschut ligt.

 

Heemschut Overijssel

Erfgoedvereniging Heemschut zou het betreuren als de voormalige Mulo inderdaad wordt gesloopt. Dat schrijft Heemschut Overijssel in een brief aan de gemeente. “Deze school is karakteristiek en bezit de kenmerken van de Delftse school”. Heemschut bepleit om de monumentale waarde van het pand goed in beeld te brengen. Die moet vervolgens met een ‘passende herbestemming’ bewaard blijven, als het aan Heemschut ligt.

 

 

Zwartewaterkrant over burgerinitiatief, 14 maart 2017

 

Zwartsluis Actueel over standpunt Heemschut, 14 maart 2017


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.