Nieuwsbericht

Heemschut pleit voor behoud van het oude dorpshuis in Elst

Aan de oostkant van het Utrechtse dorp Elst staat een voormalige dorpsschool uit 1902. Een markant pand, dat – na sluiting van de school - jarenlang dienstdeed als dorpshuis en bibliotheek. Sinds 2012 staat het gebouw leeg.

De gemeente Rhenen heeft plannen om dit gebouw te slopen en op deze locatie nieuwbouw te realiseren. Heemschut beschouwt het verdwijnen van deze voormalige school als een groot verlies voor dit dorp. Zowel vanwege de karakteristieke architectuur alsook het belang van het gebouw voor de geschiedenis van het dorp.

Samen met de Historische Vereniging Rhenen en Omstreken bepleit Heemschut het behoud van dit karakteristieke gebouw en een nieuwe bestemming anders dan nieuwbouw.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.