Nieuwsbericht

Heemschut pleit voor een ondergrondse hoogspanningskabel

Heemschut heeft samen met 11 andere Groningse belangenorganisaties bezwaar gemaakt tegen de bouw van een nieuwe bovengrondse hoogspanningskabel van de Eemshaven naar Groningen. Samen met de inwoners van Groningen pleiten wij voor een ondergrondse kabel.

Het Groninger Landschap, Heemschut en cultureelerfgoedbeschermers vinden de kabelverbinding een verstoring van het weidse, vlakke Groningse landschap. Natuurorganisaties klagen dat belangrijke vogelbroedgebieden worden bedreigd door de hoge masten en hun dikke kabels.

Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet, hoopt in 2019 te beginnen met de aanleg van de kabel. Die is noodzakelijk omdat Tennet meer stroom vanuit de Eemshaven moet afvoeren.

Tot deze week hadden Groningers de gelegenheid te reageren op de plannen. Er kwamen zo'n veertig klachten binnen bij het ministerie van Economische Zaken, de vergunningverstrekker.

Lees verder bij de NOS


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.