Nieuwsbericht

Heemschut roept minister op Catalina in Nederland te houden

Erfgoedvereniging Bond Heemschut betreurt de gedwongen verkoop van het historische watervliegtuig Catalina aan een buitenlands museum. Heemschut vindt dat alles op alles gezet moet worden om dit historische belangrijke vliegtuig in Nederland te houden.

“Het is onbegrijpelijk dat in een tijd waarin zoveel geld door het Rijk beschikbaar wordt gesteld voor erfgoed, de eigenaar zich gedwongen ziet het vliegtuig te verkopen aan een buitenlands museum waardoor export naar de Verenigde Staten dreigt”, aldus Christian Pfeiffer van Heemschut.

 “De marine zette tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië bijna tachtig Catalina's in. Dit type vliegtuig hoort wat ons betreft onmiskenbaar tot ons Nederlands erfgoed. Deze Catalina vloog tijdens de oorlog vanuit Groot-Brittannië en  bracht drie Duitse onderzeeboten tot zinken in de Atlantische Oceaan. Een ongekend succes.”

Heemschut roept minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op om te proberen de Catalina in Nederland te houden. “Er moeten toch mogelijkheden zijn  om dit vliegtuig te redden voor Nederland met steun van de overheid? Bijvoorbeeld via het Nationaal Aankoopfonds waarmee ook Rembrandt‘s Marten en Oopjen zijn aangekocht. Het vliegtuig zou in beheer kunnen worden gebracht bij bijvoorbeeld de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht, het Aviodrome of het Nationaal Militair Museum”, aldus Pfeiffer.

Foto: John Redeker


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.