Nieuwsbericht

Heemschut roept politiek Deventer op na de verkiezingen werk te maken van erfgoed

Binnenkort zullen de verschillende politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraad vaststellen. Erfgoedorganisaties Heemschut, Stichting Oud Deventer en Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) reiken de politieke partijen van Deventer een 10-punten plan aan voor de komende 4 jaar. Investeren in erfgoed loont, stellen de drie organisaties. Erfgoed is een bewezen magneet voor recreatie en toerisme. En erfgoed versterkt het vestigingsklimaat en de vitaliteit van stad en platteland.

Heemschut, Stichting Oud Deventer en SIED nodigen de gemeente uit om samen Deventer nog mooier te maken. Zo stellen ze voor dat de gemeente meer waardevol erfgoed beschermt in bestemmingsplannen of door het te plaatsen op de monumentenlijst. De gemeente zou eigenaren van monumenten actief kunnen faciliteren bij restauratie en verduurzaming van de panden. De organisaties pleiten ook voor een permanente expositie, waarin het ontstaan en de ontwikkeling van het historisch cultureel erfgoed centraal staat.

Hert economisch getij is weer gunstiger, stellen de erfgoedorganisaties. Tijd voor nieuwe plannen en ambities. De organisaties nemen zelf al veel initiatieven. Zij hebben betrokken en deskundige vrijwilligers, en werken graag met de gemeenten samen. Deventer heeft het dan in zich om in de komende periode de BNG Bank Erfgoedprijs te krijgen. Deze prestigieuze prijs is er voor de gemeente met het beste beleid op het gebied van erfgoed.  De brief aan de politieke partijen, met het volledige 10 punten plan, is hieronder te vinden. 

Notitie voor politieke partijen


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.