Nieuwsbericht

Heemschut steunt Miljoenenlijn in strijd tegen inperking toekomst

Heemschut heeft ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd het besluit te herzien om de spoorverbinding op te breken in Kerkrade. Op die plek heeft de Zuid-Limburgse Spoorweg Maatschappij (ZSLM) nu nog een verbinding met het hoofdspoorwegnet.

In meerdere opzichten is dit naar de mening van beide organisaties een verkeerd besluit en wij vragen in de brief samen met de Vereniging Historisch Railvervoer Nederland dringend dit besluit te herzien.

De Zuid-Limburgse Spoorweg Maatschappij (ZLSM) is verantwoordelijk voor de exploitatie van een deel van een omvangrijk spoorwegnet in deze provincie dat ooit een essentiële rol speelde in het kolen- en personeelsvervoer van de Nederlandse mijnen. Deze zogeheten Miljoenenlijn en haar aansluitingen verdienen het dan ook om integraal als industrieel monument bewaard te blijven. Het loskoppelen van een aansluiting in Kerkrade zien wij als een aantasting van dit monument.

De ZLSM streeft er naar om op den duur weer een volledige verbinding per museumstoomtrein te kunnen bieden tussen de stations Kerkrade Centrum en Valkenburg. Voor de toeristische infrastructuur in deze provincie is dit van groot belang. Helaas zijn er in de afgelopen jaren enkele besluiten genomen die deze ambitie doorkruisten en die uiteindelijk tegen hoge kosten moesten worden terug gedraaid. Zo moest de door NS Infra, in 1996, opgebroken verbinding in Schin op Geul uiteindelijk door ProRail, op verzoek van de minister, in 2006 tegen hoge kosten worden hersteld. Dit nadat de Minister ZLSM in het gelijk had gesteld in een door hun in 1996 ingediend bezwaar bij het Ministerie.

Door gewijzigde wetgeving werd het vervolgens onmogelijk gemaakt te rijden tussen Schin op Geul en Valkenburg. Het Ministerie van I & W is thans doende de wetgeving aan te passen om dit weer mogelijk te maken. Daarmee komt het rijden tussen Valkenburg en Kerkrade Centrum weer een stap dichterbij.

Indien ProRail haar voornemen tot het opheffen van deze aansluiting doorzet kan zich een herhaling voordoen waarbij uiteindelijk de rechter of minister wederom bepaalt dat de opheffing van deze aansluiting ten onrechte is uitgevoerd, waarna deze tegen hoge kosten door ProRail zal moeten worden hersteld. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.