Actueel | Miljoenenlijn

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Situatie rondom Miljoenenlijn bereikt impasse

Er zit nog weinig schot in de zaak rondom de Miljonenlijn in Limburg. Heemschut heeft ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd het besluit te herzien om de spoorverbinding op te breken in Kerkrade. Op die plek heeft de Zuid-Limburgse Spoorweg Maatschappij (ZSLM) nu nog een verbinding met het hoofdspoorwegnet. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.