Nieuwsbericht

Heemschut stuurt brandbrief naar gemeente Waalwijk voor behoud wederopbouwkunstwerken

Schoolgebouw en kunstwerken worden overgedragen aan nieuwe eigenaar om gesloopt te worden.

Sloop kunstwerk

Het kunstmetselwerk Nijverheidsschool van Berend Hendriks op het gebouw van de oude Walewyc Mavo in Waalwijk aan het Vredesplein wordt toch gesloopt. Op 7 juli jl. heeft de gemeenteraad van Waalwijk met de kleinst mogelijke meerderheid besloten geen geld beschikbaar te stellen om het kunstwerk te redden. Op de huidige plek moeten appartementen worden gebouwd.Ook het kunstwerk van Gerard de Moree wordt gesloopt.

Stenenmozaïek

Het stenenmozaïek meet 7 x 13 meter en is ontworpen door Berend Hendriks (1918-1997). De circus-achtige motieven symboliseren de ‘onvolleerdheid der afgestudeerde leerlingen’ De grondgedachte van het geheel is een gemeenschap met als centraal punt een markt (in cirkelvorm) waaromheen huizen, telegraafpalen enz. De toegangswegen tot het centrum leiden respectievelijk langs een brug, een poort en een gewone weg. Het centrum is weergegeven als een cirkel, duidende op een circus.

Brief Heemschut aan college en Raad

In een brief van 21 juli spreekt Heemschut Brabant haar grote teleurstelling uit, dat het kunstwerk niet een nieuw leven kan leiden en toekomstige generaties inspireren.

Het redden van het kunstwerk zou 105.000 euro kosten. Aan de gemeenteraad werd 50.000 euro gevraagd van de gemeente. De rest van het benodigde bedrag zou via sponsoren bijeen worden gebracht. Daarvan was het grootste deel al binnen.

Twee locaties werden gevonden waar het kunstwerk heen kon gaan: scholengemeenschap De Overlaat en Theater De Leest. De directeuren van beide locaties wilden alleen zelf geen geld uittrekken voor de redding.

Schadevergoeding erfgenamen

Naar ons idee heeft de gemeente de noodzaak van de sloop van de kunstwerken niet genoeg aannemelijk gemaakt. De erven die de auteursrechten hebben, kunnen een schadevergoeding eisen van de gemeente wegens onrechtmatig handelen.


Brief WMK Heemschut, 21 juli 2016

Brief college gemeente Waalwijk, 4 augustus 2016

 

Heemschut dossier kunstwerken Waalwijk

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.