Nieuwsbericht

Heemschut uit zorgen over gebrek aan onderhoud aan de Heimolen te Rucphen

In brief aan college vraagt Heemschut de gemeente met klem het noodzakelijke onderhoud zo snel mogelijk uit te voeren.

De Heimolen

De ronde stenen bergkorenmolen, ook wel bovenkruier, de Heimolen te Rucphen is een rijksmonument dat in 1844 als houten achtkantmolen opgericht en in 1866 vervangen werd door de huidige stenen molen op de bestaande achtkantige onderbouw. Daarbij is waarschijnlijk de kap en het gaande werk hergebruikt. Bijzonder zijn de grenenhouten balken met veel wankant. Het gebruik hiervan is uniek in molens in Nederland en geeft de molen een zeer hoge cultuurhistorische waarde.

Onderhoudsgebrek

De buitenkant van de molen is tussen 2010 en 2012 gerestaureerd. Om de molen in stand te houden is hetvan belang dat regulier onderhoud plaats vindt. Helaas is door omstandigheden na 2012 niets meer gedaan aan regulier onderhoud. In haar huidige staat gaat de molen sterk achteruit en komt de veiligheid van de vrijwillige molenaars in het geding. Heemschut hoopt dat de gemeente als eigenaar snel een jaarlijks onderhoudsplan ontwikkelt. De gemeente heeft van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2010 een grote instandhoudingssubsidie gekregen als tegemoetkoming in de kosten voor het reguliere onderhoud. Heemschut vraagt zich af wat hiermee gedaan is of gaat worden.

 

 

Brief aan college van B&W, 23 maart 2017

 

Heemschut dossier De Heimolen

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.