Nieuwsbericht

Heemschut verbaasd over snelle sloop van archeologische resten Kampense schutsluis

Heemschut vindt dat Kampen de historische waarde van de sluis 'ambtelijk en bestuurlijk verkeerd beoordeeld heeft.

Kampen maakt zich op voor de Hanzedagen 2017 en onder andere wordt voor de vele verwachte bezoekers een nieuwe Parkeergarage Buitenhaven gerealiseerd. Begin oktober 2016 bleek bij de bouw van een nieuw parkeerdek de archeologische resten van een oude schutsluis te zijn blootgelegd. In Kampen Online sprak ir. Jan Arends van de Stichting Historische Sluizen en Stuwen in Nederland over het belang en de waarde van deze vondst. Daarop hebben een aantal historische verenigingen als de Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe, Stichting Stadsherstel Kampen en Heemschut Overijssel bij de gemeente er op aangedrongen om de archeologische resten verder te onderzoeken en eventueel te behouden door middel van integratie in de nieuw te bouwen parkeergarage. Verbazing alom toen bleek dat op maandag 17 oktober de sluis gesloopt werd na goedkeuring door het college van B&W. Een stukje geschiedenis van Kampen werd vernietigd en dat in de nationalr week van de archeologie!

Cultuurhistorische waarde schutsluis

Jan Arends van de Stichting Historische Sluizen en Stuwen in Nederland geeft aan dat de cultuurhistorische waarde groot is. De sluis is mede bepalend geweest voor de ontwikkeling van sluizen. In de locale krant De Brug wordt  het volgende geschreven. "Voor de aansluiting van de stadsgracht met de haven, en daarmee met de IJssel, werd rond 1870 een sluis aangelegd. Deze zogenaam- de uitwatering schut- en keersluis had een ijzeren, rijk beklonken, roldeur die op rails liep en de vorm had van een half schip. De schuivende sluisdeur, met een rolwipbrug, was gebouwd volgens nog niet eerder toegepaste technieken. Ontwerper van deze ’Hollandsche vinding’ was Johannes Swets Azn., directeur Kamper Stadswerken van 1866 tot 1881." Na 1960 is de sluis grotendeels gesloopt op de binnenste frontmuur na.

Reactie gemeente

In een reactie zegt de gemeente Kampen dat zij de gevonden archeologische resten niet belangrijk genoeg vond om deze te behouden. Door de aanleg van de (verdiepte) vloer van de parkeergarage kan het muurwerk niet volledig behouden blijven. De resten van de sluis zijn gefotografeerd en gedocumenteerd. Daartoe had het archeologisch bureau Econsultancy opdracht gekregen.

Reactie Heemschut

In een reactie op de sloop heeft erfgoedvereniging Heemschut gesteld dat Kampen de historische waarde van de sluis 'ambtelijk en bestuurlijk verkeerd beoordeeld heeft. Het college heeft 'te snel' besloten dat de sluis wel tegen de vlakte kon, In dit geval is niet voldoende onderzocht op welke wijze waarden beter bewaard zouden kunnen worden. Met archeologie kun je ook betekenis toevoegen aan nieuwbouw, zoals bij de parkeergarages in Woerden en Den Bosch. Heemschut hoopt dat Kampen leert van de commotie die is ontstaan over de snelle sloop van de sluis en een volgende keer langer stilstaat bij de waarde van een monument.

 

De Stentor, 24 oktober 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.