Nieuwsbericht

Heemschut vraagt aandacht voor belang cultureel erfgoed bij leden van programmacommissies politieke partijen

Cultureel erfgoed is van belang voor een vitaal, concurrerend en mooi Nederland.

Belang van behoud cultureel erfgoed

Heemschut benadrukt het belang van behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed bij de leden van de programmacommissies van de politieke partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Ze vraagt de leden om in hun verkiezingsprogramma aandacht te besteden aan dit onderwerp en in te zetten op een goed monumentenbeleid. Cultureel erfgoed is namelijk van grote betekenis voor een vitaal, concurrerend en mooi Nederland. Ons gebouwde erfgoed is een bindend element voor de identiteit van ons land.

Goed monumentenbeleid

Heemschut vindt dat het erfgoedbeleid met de nieuwe Erfgoedwet een belangrijke stap vooruit heeft gezet. Toch vinden wij dat er nog aandacht moet blijven voor een aantal thema's.Het naoorlogs erfgoed blijft kwetsbaar door een gebrek aan waardering en bescherming. Het probleem van leegstand en verwaarlozing bedreigt een groot aantal boerderijen en religieuze complexen in grote delen van ons land. Monumentale interieurs, cultuurlandschappen en beschermde stads- en dorpsgezichten verdienen onze blijvende aandacht. Daarnaast is de financiering van restauratie van grote monumenten een groot probleem.

Brief aan leden van programmacommissies, 21 mei 2016

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.