Nieuwsbericht

Heemschut vraagt aandacht voor verval monument in Sprang-Capelle

Heemschut's commissie Noord-Brabant heeft bij de gemeente Waalwijk aandacht gevraagd voor het ernstige verval van het monumentale woonhuis Hoofdstraat 51 in Sprang-Capelle. Het iconische huis is een gemeentelijk monument en slecht onderhouden. Dat is strafbaar volgens de lokale erfgoedverordening.

Heemschut heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd in te grijpen. De gemeente kan als bevoegd gezag een zogeheten 'last onder dwangsom' opleggen: een boete aan de eigenaar gerelateerd aan de tijd als het verval langer duurt. 

Het woonhuis dateert uit halverwege de 19e eew en staat er zeer vervallen bij. Herstel is op korte termijn nodig, om verdere en onherstelbare schade aan het huis te voorkomen.

De gemeente Waalwijk heeft nog niet geantwoord op het verzoek. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.