Nieuwsbericht

Heemschut vraagt Amsterdam verzoek voor sloop villa Vondelparkbuurt te weigeren

De commissie Amsterdam heeft Stadsdeel Zuid verzocht geen sloopvergunning te verlenen voor het pand Van Eeghenstraat 70-72 in de Vondelparkbuurt. Het pand, oorspronkelijk ontworpen als drie aaneengeschakelde villa’s, is in 1900 gebouwd naar plannen van de architect Ernst Roest (1875-1952). De eigenaar heeft een sloopaanvraag ingediend.

Roest, een leerling van Hendrik Petrus Berlage, was in Amsterdam verantwoordelijk voor de bouw van verschillende woningblokken, enkele scholen en kerken. De woningen van zijn hand in de Van Eeghenstraat zijn in het verleden omgebouwd tot kantoorpand, waarbij de drie afzonderlijke entrees zijn verdwenen ten gunste van een sobere entree in het midden. Wellicht is dit de reden geweest dat het pand slechts tot de ‘basisorde’ is ingedeeld op de waarderingskaart.

Naar de mening van Heemschut is deze indeling zeer onterecht. Het pand is een deel van zijn architectonische kwaliteiten kwijtgeraakt in de verbouwing tot kantoor, maar is desalniettemin zeer bepalend voor het goed bewaard gebleven karakter van de straat. De Van Eeghenstraat wordt gekenmerkt door twee verschillende straatwanden: een meer gesloten straatwand met lange rijen woonhuizen aan de stadszijde en een open straatwand met vrijstaande villa’s en korte blokken van geschakelde villa’s aan de Vondelparkzijde.

De bebouwing aan de straat dateert in zijn geheel van omstreeks 1900, is nog vrijwel gaaf bewaard en vormt daardoor een uniek stedenbouwkundig en architectonisch ensemble in de stad. Ondanks variatie in stijl, hoogte en bouwwijze, en verschillende straatwanden, vormen de individuele panden en de gesloten stadszijde toch een harmonische eenheid.

Vondelparkbuurt
De straten rond het Vondelpark met hun hoogwaardige architectuur, stedenbouwkundige accenten en doorzichten en de unieke sfeer zouden ons inziens aangewezen dienen te worden als beschermd stadsgezicht. Dit mede in verband met de kwetsbaarheid; onzorgvuldige aanpassingen en uitbreidingen, kunnen de unieke samenhang en de doorzichten naar het park aantasten en voorgoed verpesten. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.