Nieuwsbericht

Heemschut vraagt Enschede steun om unieke steenkolenloods te redden

De commissie Overijssel van Heemschut vraagt de gemeente Enschede om ruimhartige steun voor het behoud van de unieke steenkolenloods in het depot van Museum Buurtspoorweg. De loods staat er sterk vervallen bij en dat is erg zonde. De brief is ook in afschrift naar tal van betrokken organisaties gegaan.

Op 3 juli heeft de Provinciale Commissie Overijssel van de Erfgoedvereniging Heemschut haar uitgestelde voorjaarsvergadering Coronaveilig mogen houden in het depot van de Museum Buurtspoorweg (MBS) in Boekelo. Wij danken de MBS voor de medewerking.

De Commissie nam de gelegenheid te baat om naast de prachtige entourage met industrieel erfgoed van de locatie te bewonderen.

Als storend hebben wij echter ervaren - en wij zullen waarschijnlijk niet de enigen zijn - dat op het emplacement een unieke steenkolenloods in vervallen staat aanwezig is.

Deze steenkolenloods vertelt het verhaal hoe de steenkool per spoor vanuit de mijnstreek werd aangevoerd, werd overgeladen en opgeslagen en vandaar naar de consument werd gebracht. Een verhaal, dat voor hele generaties een onderdeel van het bestaan is geweest, maar dat in de huidige tijd in de herinnering verloren dreigt te gaan.

Wij begrijpen dat de MBS, zeker in de huidige crisistijd, andere prioriteiten heeft, maar wij denken, dat hier een gebouw staat dat - zeker nu het verhaal van de steenkool één van de vijftig vensters is van de Nederlandse canon - meer en ruimere aandacht verdient, dan het nu krijgt.

Een ruime steun van subsidiegevers en overheid zou de mogelijkheid moeten bieden tenminste het casco, de wanden en het dak van het gebouw, te reconstrueren, zolang men voor de invulling ervan nog niet een definitief uitgewerkt plan heeft.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2020 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.