Nieuwsbericht

Heemschut vraagt met spoed monumentenstatus aan voor molenromp Bunnik

De commissie Utrecht van Heemschut heeft met spoed de monumentenstatus aangevraagd voor de molenromp van de molen Van Zijl/ De Heul in Bunnik. De romp uit 1800 is onbeschermd en moet worden gesloopt voor een appartementencomplex.

Het huidige bestemmingsplan laat ruimte voor de ontwikkeling van 24 appartementen. Het bestemmingsplan biedt geen bescherming aan de molenromp uit 1800 en/of omliggende gebouwen. De molenromp is ook op geen andere manier beschermd.

Heemschut concludeert dat de molenromp in goede technische staat is en dat er geen bouwkundige aanleiding is deze te slopen. Verder is in de molen een opmerkelijke gevelsteen aanwezig met een verwijzing naar het bijbelverhaal van Ruth en Boaz, waarschijnlijk uit 1800.

Opvallend is verder dat aan de molenromp vast een ontwikkeling heeft plaatsgevonden van het maalbedrijf zoals bij veel onttakelde molens in de jaren ’30 van de twintigste eeuw; de molen zelf werd van wieken ontdaan en het maalbedrijf met aanverwante bedrijfstakken breidde uit in kleinschalige industriële bebouwing op het terrein.

In de na-oorlogse jaren is er daarnaast nog een aanbouw gerealiseerd met een opvallend metselverband en een kunstwerk in de vorm van een baksteenreliëf. Een dergelijk duidelijk organisch gegroeid complex is ondertussen zeldzaam in Nederland geworden en kan worden gerekend tot industrieel erfgoed.

Naar aanleiding van deze eerste conclusies zien wij genoeg redenen voor nader onderzoek. Heemschut heeft besloten de opdracht te verstrekken aan onafhankelijk architectuurhistoricus om een waardestelling te maken en een advies uit te brengen over de cultuurhistorische waarden van de molenromp, aanbouw en het kunstwerk.

Om sloop te voorkomen heeft Heemschut bij de gemeente Bunnik de monumentenstatus voor de romp aangevraagd. Ook de gemeenteraad is op de hoogte gebracht. 

De Historische Kring “Tussen Rijn en Lek” steunt de aanvraag. 

De molenromp in de jaren '60. Foto: Beeldbank RCE

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.