Nieuwsbericht

Heemschut vraagt om monumentenstatus Delftse Diagoonwoningen van Herman Herzberger

De Commissie Zuid-Holland van Heemschut heeft bij de gemeente Delft een verzoek ingediend om de bekende en ook internationaal beroemde Diagoonwoningen aan te wijzen als gemeentelijk monument.

De tussen 1970 en 1972 gebouwde acht woningen aan de Grebbenlaan 32-39, ontworpen door Herman Hertzberger, zijn een uniek voorbeeld van structuralistische architectuur. Deze architectuurstroming was een reactie op het volgens architecten te ver doorgeschoten modernisme, dat steden had voortgebracht zonder ruimte voor de eigen identiteit van de bewoners. Structuralistische bouwwerken kenmerken zich door een geometrische structuur, samengesteld uit kleine, herhaalbare eenheden die zijn gerelateerd aan de menselijke maat.

Met de Diagoonwoningen brak Herzberger met de traditionele eengezinswoning. Elke woning bestaat uit een karkas met splitlevels rond een vide en twee vaste kernen. De bewoners kunnen hierbinnen zelf structuur aanbrengen en de ruimten indelen zoals dat bij hun leefpatroon past. Alle ruimten staan in open verbinding met elkaar en diagonale zichtlijnen zorgen voor een grote ruimtelijkheid.

Heemschut is van mening dat de Diagoonwoningen een grote cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische waarde bezitten. Lokaal, maar ook landelijk en zelfs internationaal zijn de woningen uniek. De meeste bevinden zich nog vrijwel in oorspronkelijke staat. Aanwijzing als gemeentelijk monument zal de Diagoonwoningen voor volgend generaties behouden.

Uitgebreide documentatie is te vinden op: www.diagoonwoningdelft.nl.

Foto: Wikimedia


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.