Nieuwsbericht

Heemschut vraagt overheid om bescherming toppers architectuur na 1965

Heemschut is blij met het verschijnen van de Rapportage Verkenning Post 65, opgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ingegeven door het verlies van een aantal waardevolle gebouwen uit de periode 1965-2000 deelt Heesmschut de voornaamste conclusies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zoals in de verkenning worden gesteld.

Post 65 is een verzamelnaam voor de jongste architectuur van Nederland. Een periode die begint in 1965 en doorloopt tot het jaar 2000. Eén van de aanbevelingen van de verkenning is dat er behoefte is aan een landelijk overzicht, een waarderings- en selectiekader en kennis over de omgang met en instandhouding van dit erfgoed uit de periode 1965-2000.

Heemschut stelt dat een proactief aanwijzingsbeleid op rijksniveau van toonbeelden uit deze periode bij zal kunnen dragen aan een verdere waardering van het erfgoed uit deze periode, ook bij lagere overheden, ontwikkelaars en burgers. Heemschut verwijst naar het rapport van de commissie Pechtold waarin geconcludeerd wordt dat de collectie Nederland niet af is.

In de Rapportage Verkenning Post 65  wordt specifiek ingegaan op de problematiek rond Omgevingskunst. Dit zijn moderne kunstwerken, meestal in de open lucht en op grote schaal, die de toeschouwer omringen of erbij betrekken, en vooral de natuurlijke kenmerken van de locatie benutten.  Hierover maakt Heemschut zich grote zorgen. De problematiek betreft overigens een langere periode, die begint na 1945. Heemschut pleit bij Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het instellen van een fonds voor Monumentale kunst uit de periode 1945-2000, ter voorkoming van vernietiging en tot bevordering van uitname, herplaatsing en herbestemming.

Het rapport van de Rijksdienst over architectuur na 1965 is hier te vinden:
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/post-65-verkenningen

 

Ook toeristen weten de jongste bouwkunst te waarderen, zoals bij de Kubuswoningen van Piet Blom in Rotterdam

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.