Nieuwsbericht

Heemschut wil behoud Scheerboomcomplex

Ingeklemd tussen de Sara Burgerhartstraat en de Willem Leevendstraat in Amsterdam West bevindt zich een bijzonder gaaf wederopbouw-complex, ontworpen door Justus Hendrik Scheerboom (1903-1981). Bij de herontwikkeling van het Entreegebied Gulden Winckel dreigt dit complex te zullen sneuvelen. Heemschut Amsterdam wil dit voorkómen.

Het door architect J.H. Scheerboom ontworpen en in 1957 gebouwde complex bestaat uit drie bouwlagen met een winkelruimte (thans Lidl), een grote multifunctionele ruimte (nu biljartzaal) en vier woningen op de tweede verdieping. Aan de oostzijde bevinden zich ook bedrijfsruimtes en een woning.

De architectuur is typerend voor die van de Wederopbouwperiode: een sobere, functionalistische bouwstijl met enkele kenmerkende details. Opvallend zijn vooral de sierlijke, van lichtopeningen voorziene, betonnen luifels boven de helft van de balkons van de woningen aan de voorzijde en die van de galerij aan de achterzijde. Ze zorgen voor een speels gevelbeeld.

Toch is het Scheerboom-complex ondergewaardeerd, zoals wel vaker het geval is bij architectuur uit deze periode. Het is een zogenaamd orde 3-pand – de laagste orde – waarvan de schaal en detaillering passen in de gevelwand maar zonder architectonische of stedenbouwkundige meerwaarde. Dat is niet terecht. Het is niet enkel interessante wederopbouw-architectuur en een verdienstelijk voorbeeld van het functionalisme, de aansluiting op het blokje woningen in de Willem Leevendstraat is met zorg ontworpen en het complex als geheel is stedenbouwkundig waardevol.

Om die reden heeft de commissie Amsterdam van Heemschut het bestuur van stadsdeel West verzocht om het complex te laten heronderzoeken door de gemeentelijke dienst Monumenten en Archeologie.  Op basis daarvan kan het wellicht worden opgewaardeerd tot een orde 2-pand.

Daarnaast verzocht Heemschut om het complex vanwege de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten in te passen in de herontwikkeling van dit gebied. Het door Scheerboom ontworpen complex verdient het om niet te worden gesloopt (overigens ook om redenen van duurzaamheid) en kan met enige goede wil in de huidige herontwikkelingsplannen worden ingepast.

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.