Nieuwsbericht

Heemschut wil dat Oude Mulo Zwartsluis gemeentelijk monument wordt

De Oude Mulo in Zwartsluis heeft grote monumentale waarden.

De Oude Mulo in Zwartsluis heeft grote monumentale waarden. Dit blijkt uit een beknopt verkennend onderzoek van de Erfgoedvereniging Heemschut. Het gaat hier om een waardevol pand uit de wederopbouwperiode dat kenmerken bevat van de Delftse School. De markante ligging aan De Kolk maakt het schoolgebouw extra waardevol. Om deze redenen vraagt Erfgoedvereniging Heemschut B&W van Zwartewaterland het schoolgebouw als gemeentelijk monument aan te wijzen.

Begin maart jl. heeft Erfgoedverenging Heemschut een brief naar de gemeenteraad van Zwartewaterland gestuurd om te bepleiten de monumentale waarden te laten onderzoeken en studie te doen naar de hergebruiksomgelijkheden van het schoolgebouw voor de functie wonen. Een reactie bleef tot dusver uit. Om deze reden heeft Heemschut zelf een beknopt onderzoek gedaan, met als resultaat dat deze waarden het in standhouden van het gebouw rechtvaardigen.

Met de aanwijzing als gemeentelijk monument wordt een dreigende sloop voorkomen en blijft een stukje Sluziger historie bewaard.

PS.: In bijlage 2 van de brief aan het College van B&W heeft Heemschut een aantal voorbeelden bijgevoegd van schoolgebouwen die voor wonen zijn herbestemd. Erfgoedvereniging Heemschut hoopt en verwacht dat ook de Oude Mulo in de toekomst als voorbeeld zal dienen. Heemschut is graag bereid om bij het vervolgproces haar kennis en ervaring aan de gemeente en/of marktpartijen aanbieden.

 

Brief aan college, 29 maart 2017

 

Bijlage 1 oude foto's

Bijlage 2 voorbeelden van herbestemming oude scholen

 

Heemschut dossier MULO

 

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.