Nieuwsbericht

Heemschut zet in op behoud van metaalreliëf te Enkhuizen

Recent heeft de Werkgroep Monumentale Kunst de gemeente Enkhuizen schriftelijk verzocht om in te zetten op behoud van het kunstwerk aan een gevel van de voormalige technische school aan de Kuipersdijk 13 te Enkhuizen. Deze school zal over enige tijd worden gesloopt voor woningbouw (plangebied 'De Cuyp').

Het kunstwerk tegen de gevel van de school aan de Kuipersdijk is een prachtig voorbeeld van een naoorlogs metaalreliëf. Deze techniek werd na de oorlog vaker toegepast. Het werk valt op daar zorgvuldige detaillering en de voor de wederopbouw zo kenmerkende vormentaal en optimistische uitstraling. Het kunstwerk is van de hand van de Amsterdamse beeldhouwer Herman Diederik Janzen. Janzen heeft net als veel prominente tijdgenoten zijn opleiding genoten aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Naast beeldhouwer was hij ook medailleur. Zowel als beeldhouwer als medailleur heeft Janzen veel belangrijke opdrachten gekregen. Zijn beelden zijn op diverse plekken in Nederland te vinden. Belangrijke beelden staan in onder andere Utrecht en Amsterdam. Daarnaast is het werk van Janzen aanwezig in de collecties van onder andere Museum Beelden aan Zee te Scheveningen, het Scheepvaartmuseum te Amsterdam en het Maritiem Museum te Rotterdam.

Voor Enkhuizen heeft het metaalreliëf een duidelijke kunsthistorische waarde. Vergelijkbare kunstwerken zijn in de gemeente ook niet aanwijsbaar. De gemeente Enkhuizen heeft binnen twee weken na ontvangst van onze brief aangegeven de bijzondere waarde van het werk te erkennen. De gemeente wil samen met Heemschut en lokaal betrokkenen zoeken naar een nieuwe bestemming voor het kunstwerk. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.