Nieuwsbericht

Heemschut ziet veel kansen voor nieuwe Erfgoedwet!

Standpunten Heemschut samengevat in folder

Standpunten Heemschut samengevat in folder

De concept-Erfgoedwet van Minister Bussemaker van Cultuur is op 11 december 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Tot 23 februari 2015 kan de Tweede Kamercommissie voor Cultuur schriftelijk reageren. De plenaire behandeling wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2015. Erfgoedvereniging Bond Heemschut ziet ruimte voor verbetering in de wet en heeft daarom een folder gemaakt ter informatie.

Meer integrale bescherming

Met de Erfgoedwet wordt gesuggereerd dat het cultureel erfgoed integraal beschermd gaat worden. Dat blijkt helaas niet zo te zijn. Waardevolle niet-nagelvaste interieurs zijn niet beschermd. Heemschut pleit ervoor bij de Minister en de Tweede Kamer om monument én interieur integraal te beschermen door middel van het aanpassen van de wet en het opzetten van een selectie- en aanwijzingsprogramma door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Bron: foto van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie

Mobiel erfgoed in goede staat houden

Bescherming, behoud en instandhouding van ons belangrijkste mobiel erfgoed is in deze wet niet goed geregeld, terwijl eigenaren en particuliere schenkers daar wel om vragen. Een predicaat tot beschermd monument biedt zekerheid dat ons mobiel erfgoed voor Nederland behouden zal blijven.

Herijking collectie Nederland

De huidige lijst van beschermde roerende voorwerpen is ad-hoc en aselectief tot stand gekomen, is niet in evenwicht en niet representatief. Heemschut vraagt de Minister en de Tweede Kamer om een programma te starten en deze lijst met topstukken uit te breiden.

Heemschut wil ook dat de aanwijzingsmogelijkheid van rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten gehandhaafd blijft. Met een dergelijk predicaat in de Erfgoedwet borg je kansen voor extra investeringen in historisch waardevolle gebieden.

Klik hier voor de folder. 

Bijlage


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.