Nieuwsbericht

Heemschut zoekt Friese topstukken van architectuur na 1965

Binnen de Erfgoedvereniging Heemschut is een werkgroep Post '65 actief. De werkgroep stelt zich ten doel om een inventarisatie, documentatie, waardenstelling en selectie van architectuur na 1965 te ma-ken. Wat zijn de topstukken van dit jonger erfgoed en hoe moet worden voorkomen dat dit onherstelbaar wordt beschadigd? Ook Heemschut Fryslân is vertegenwoordigt in deze werkgroep.

De onbeschermde, vogelvrije gebouwde omgeving van na 1965 wordt fors bedreigd en aangetast door ondoordachte verbouw, herbestemming of sloop. Heemschut verzet zich al tegen de sloop van bijvoor-beeld het GAK-gebouw in Hilversum, het Blauwe Gebouw in Tilburg en recent zijn er ook zorgen ontstaan over de vuurtoren op Maasvlakte in Rotterdam.

De architectuur uit de periode 1965-1990 is uniek. 50 jaar geleden zorgden veranderingen in de maatschappij voor veranderingen in de manier waarop we tegen architectuur, maar ook tegen stedenbouw, infrastructuur en het landschap aankijken. Architecten hadden specifieke aandacht voor de leefbaarheid van gebouwen, voor de gebruikers en hoe men binnen een gebouw met elkaar omging. Het zorgde voor verschillende bijzondere experimenten waarbij integraal naar deze elementen werd gekeken en die vandaag de dag nog steeds van invloed zijn op onze huidige architectuur.

Hoewel de interesse en waardering voor de architectuur uit deze periode snel toeneemt, blijkt er nog vaak een gebrek aan animo voor de behoud van deze ‘nieuwe’ architectuur. Het wordt vaak als onzichtbaar of lelijk ervaren. Veel gebouwen uit deze periode worden daarom gesloopt of aangepast aan moderne eisen. Dit kan een goede ontwikkeling zijn, maar soms gaan er ook waardevolle elementen of herinneringen verloren. De echte waarde zit bij de gebouwen uit deze tijd vooral in de manier waarop met ruimte en indeling werd omgegaan. Het heeft bij de bewoners en gebruikers vaak onuitwisbare herinneringen achtergelaten. Heemschut Fryslân roept iedereen op om met zijn of haar topstukken te komen.

Om mooie voorbeelden van architectuur na 1965 aan te leveren. Zo moet een zo compleet mogelijk beeld ontstaan van de Post '65 architectuur in Friesland.

Zelf een topstuk aanleveren? Dat kan tot 1 december 2018 via heemschutfryslan@gmail.com.

Foto:Wikimedia/Weze15


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.