Nieuwsbericht

Historische waarde Norgervaart in het geding

De historische waarde van de Norgervaart bij Assen is in het geding. De provincie Drenthe maakt plannen voor een grootschalige reconstructie, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met de historie van de vaarverbinding. Heemschut heeft een brandbrief naar de provincie gestuurd.

De weg Norgervaart en de naastgelegen gelijknamige vaart hebben een grote landschapshistorische rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Kolonie Veenhuizen. "In de 19 eeuw werden vele paupers uit het Westen per schip aangevoerd via de Zuiderzee, Meppel, Drentse Hoofdvaart, Norgervaart en Kolonievaart naar de gestichten van Veenhuizen.” Er wordt bovendien al jaren gepleit Veenhuizen samen met andere voormalige Koloniën van Weldadigheid op de Werelderfgoedlijst van Unesco te krijgen.

De vaart zou juist toegankelijk moeten worden gemaakt voor recreatievaart door dammen weg te halen en beweegbare bruggen aan te leggen.

De provincie Drenthe is echter al geruime tijd bezig met de plannen om de weg Norgervaart veiliger maken voor overstekende fietsers. Met name scholieren naar Norg moeten de weg bij de kruising naar de woonwijk Kloosterveen oversteken om op het fietspad te komen. Daarbij hebben zich in het verleden enkele ongelukken voorgedaan.

Sinds geruime tijd staan er noodstoplichten. De weg zal zes meter worden verbreed en het kanaal Norgervaart met ruim twee meter worden versmald. Ook komen er niet beweegbare bruggen over het water, waardoor de Norgervaart niet bevaarbaar wordt.

Heemschut is niet tegen het verbeteren van de verkeersveiligheid, maar vraagt zich af of de maatregelen die de provincie wil nemen 'niet wat overdreven zijn'. De verkeersveiligheid op de Norgervaart is meer gediend met een maximale snelheid van 60 kilometer per uur, in combinatie met permanente stoplichten bij de oversteekplaatsen voor fietsers.

Heemschut doet een dringend beroep op de provincie de plannen aan de passen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.