Nieuwsbericht

Hoera! Heemschut 109 jaar

Hoera! Erfgoedvereniging Bond Heemschut bestaat 109 jaar. Op 2 februari 1911 werd de eerste officiële vergadering gehouden, in het Muntgebouw in Amsterdam. Het idee voor de oprichting van Heemschut was er al langer. In 1909 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor het oprichten van de vereniging die zich in zou gaan zetten voor het behoud van erfgoed en de schoonheid van Nederland.

Wat weinig mensen weten is dat er een duidelijk voorval is geweest dat tot de oprichting van Heemschut leidde. De bouw van dit hoekhuisje (zie foto hieronder) in Monnickendam zorgde voor zoveel ophef dat op de terugweg in de trein bij architect A.W. Weissman het idee ontstond voor Heemschut. Een vereniging die zich zou gaan bezighouden met de bescherming van oude gebouwen en de schoonheid van Nederland. Ook helemaal volgens de tijdsgeest. Enkele jaren daarvoor was de vereniging Natuurmonumenten opgericht, ook vanuit de zorgen van het veranderende Nederland.

"In het schoone stadje Monnickendam verscheen in de plaats van een goed en stemming huisje dit wangedrocht. vervaardigd naar het onwerp van den gemeente-opzichter. Dit geval was de druppel die den emmer deed overloopen en den architect A.W. Weissman, die door zijn boek Noord-Hollandsche Oudheden, de Waterlandsche stadjes lief gekregen had, er toe bracht den Bond Heemschut op te richten."

Dat alles relatief is, en dat ook Heemschut met de tijd is meegegaan, blijkt uit het feit dat als dit hoekhuis nu afgebroken zou worden, Heemschut waarschijnlijk bezwaar tegen dat plan zou maken. Juist vanwege de schoonheid van het pandje. 

Volgend jaar bestaat Heemschut 110 jaar. Een klein moment om het echt te vieren. 

Dit huisje vond men in 1909 zo lelijk, dat besloten werd tot een oprichting van een vereniging om dit soort bouw tegen te gaan.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.