Nieuwsbericht

Hoge nieuwbouw Badhuis Hengelo overstemt het monument. Bond Heemschut pleit voor alternatief plan!

Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel en Cuypersgenootschap hebben de twee ontwerpen voor herbestemming van het Badhuis Hengelo onder de loep genomen.

Het uitgangspunt voor Bond Heemschut is natuurlijk de cultuurhistorische waarde van het vernieuwde pand. De plannen die voorliggen zijn van Domain Vastgoed B.V. en de Stichting ‘Hoogbouw van Domain… voor de buren niet zo fain’.

1.    In het ontwerp van eerstgenoemde vormt het bestaande Badhuis als het ware de sokkel van een woontoren van in totaal 9 verdiepingen. Het exterieur van het badhuis wordt zorgvuldig, met in achtneming van de oorspronkelijke details, gerestaureerd. Op de portiersloge na, wordt de binnenkant geheel gesloopt. Hal, liften en bergingen voor de bovengelegen appartementen krijgen op de begane grond hun plaats.

2.    Het ontwerp van genoemde Stichting wijkt sterk af van het eerste. Het bestaande bouwvolume van het Badhuis vormt het uitgangspunt, dus geen gebouw erbovenop. Ook hierin worden de buitengevels zorgvuldig gerestaureerd. Het interieur wordt ingevuld met vijf tweekamerappartementen.

Met het alternatief van Domain Vastgoed BV wordt de historische waarde geweld aangedaan, zo meldt de erfgoedgoedvereniging. Het monument – het Badhuis - wordt ‘overschreeuwd’ door de bovengelegen hoogbouw. Het restauratieontwerp van de Stichting doet veel meer recht aan de monumentale kwaliteiten van het Badhuis. Dat is ook te zien aan de oorspronkelijke gevel uit 1932.

Daarom!

Erfgoedvereniging Bond Heemschut vraagt gemeenteraad en B&W van Hengelo om de uitvoering van het alternatief van de Stichting ‘Hoogbouw van Domain… voor de buren niet zo fain’ mogelijk te maken.

 

Heemschut dossier Badhuis

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie/ Niet voor publicatie
Voor meer informatie en/of een interview kunt u zich wenden tot Erfgoedvereniging Heemschut. Op www.heemschut.nl/nieuws/actueel  kunt u terecht voor persberichten, beeldmateriaal en een overzicht van bedreigd erfgoed waarvoor Heemschut momenteel actievoert.

Voor meer informatie

Adriaan Velsink

Mail: adriaan.velsink@gmail.com

Tel: 038-4538179


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.