Nieuwsbericht

Ideeën en plannen voor de Muur van Mussert gezocht

Wat zijn goede ideeën en plannen voor de Muur van Mussert? Studenten kunnen tot eind oktober meedoen met een wedstrijd over de toekomst van het complex. Voor de beste inzendingen ligt een geldbedrag klaar. In opdracht van de stichting Erfgoed Ede worden studenten opgeroepen een idee voor de toekomst van het ongemakkelijke en betwiste erfgoed van de Goudsberg te bedenken.

In Lunteren is eind jaren 30 door de Nationaal Socialistische Beweging (N.S.B.) een complex ingericht voor partijbijeenkomsten. Onderdeel van het complex is een muur waar Anton Mussert, leider van de N.S.B. de leden kon toespreken (ruim 20.000 mensen). De N.S.B. was een politieke beweging, die op allerlei manieren collaboreerde met de Duitse bezetter: sommigen hielpen bij de gewapende strijd aan het Oostfront, anderen werkten mee bij de bestrijding van verzetsgroepen of het arresteren en deporteren van joden. Na de oorlog is het terrein gebruikt door de scouting.

Overwoekerd
Nu staat het complex deels overwoekerd door natuur op een recreatieterrein en wonen er tijdelijk seizoenarbeiders in zomerhuisjes. Het terrein komt regelmatig in de media en is al weer enige jaren onderwerp van publiek debat: de een wil hem liefst gesloopt, terwijl de ander vindt dat hij bewaard moet worden als een waarschuwing voor mogelijke nieuwe donkere tijden.

Toekomst
Nu er steeds meer stemmen klinken die de muur willen behouden is het tijd om met goede ideeën en plannen te komen over wat er mogelijk is met deze plek, die zo’n zwarte bladzijde in onze geschiedenis representeert. Aan studenten de vraag om zich te verdiepen in de achtergrond van het N.S.B. complex op de Goudsberg en met een idee te komen over een nieuwe invulling, die zowel de ‘foute’ symboliek van deze plek laat zien als ook de te relateren actuele samenlevingsvraagstukken, zoals bijvoorbeeld de omgang met diversiteit of eigentijdse vormen van verraad.

De prijsvraag is voor studenten die ingeschreven staan bij een hogeschool of universiteit. Studierichting (en daardoor ook de uitwerking van het concept/idee) mag variëren: geschiedenis, planning, communicatie-wetenschappen, cultuurhistorie, politicologie, sociale geografie, planologie, regionale economie, marketing, landschapsarchitectuur, sociologie, natuurbeheer, stakeholder-management, etc. Individueel aan werken of in groepen

Contact
Het idee/concept (ca. drie A4) en naam, emailadres, telefoonnummer, universiteit en studierichting naar challengemuurvanmussert@gmail.com.

Prijzen:
500 euro voor de 1e prijs, 300 euro voor de 2e prijs en 150 euro voor de 3e prijs. De deadline is 29 Oktober 2017.

Deze challenge maakt deel uit van een wetenschapswinkelproject met als opdrachtgever Stichting Erfgoed Ede. Voor verdere info zie o.a. studies als “De Muur van Mussert” van R. van Heijningen en filmpjes op Youtube.

 

Challenge Toekomstperspectieven Muur van Mussert_NL.pdf


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.