Nieuwsbericht

Invoering Omgevingswet uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. De geplande ingangsdatum van 1 juli 2019 wordt niet gehaald, zo vertelt minister Schultz van Haegen aan Binnenlands Bestuur. Heemschut houdt de vinger aan de pols.

Wordt het één jaar uitstel, twee wellicht? Daarover doet Schultz geen uitspraak in het interview. 

’Je kunt zeggen: ik doe het zo krap mogelijk, maar dan moet je misschien over een tijdje wéér uitstellen. Maar als je het ruimer doet, gaan gemeenten wellicht achterover hangen.’ Deze zomer volgt een definitief besluit over de termijn. De reden voor het uitstel ligt in ‘de complexiteit van de ministeriële regelingen en de vier Aanvullingswetten. Wat we bedacht hadden, is te strak om het ook echt goed te doen. En ik heb het liever zorgvuldig dan snel.’ Het uitstel heeft volgens Schultz vooralsnog geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029.

Vanaf het begin is Erfgoedvereniging Bond Heemschut betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. De Omgevingswet is belangrijk voor de erfgoedsector omdat hiermee de juridische basis voor de bescherming van monumenten wordt gelegd. 

Lees verder bij Binnenlands Bestuur


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.