Nieuwsbericht

Jordaanmuseum en Heemschut waarschuwen voor sloop Amsterdamse krotten

Heemschut en het Jordaanmuseum in Amsterdam willen dat de Berengang behouden blijft.

Heemschut en het Jordaanmuseum in Amsterdam waarschuwen voor de sloop van de recent ontdekte, originele historische bebouwing aan één van de laatste gangen in de binnenstad. Aan de Willemsstraat in de voormalige krottenbuurt bevond zich een smalle doorgang die die toegang bood tot de Berengang, een klein binnenplaatsje met sloppen. De toegang zelf is inmiddels dicht gebouwd, maar de gang waar deze vroeger naar toe leidde bestaat nog en wordt nog geflankeerd door originele bebouwing. Het waren minuscule woningen van zo´n 27m2 waar in de 19e eeuw hele gezinnen woonden in erbarmelijke toestanden. Het is nu een kleine inpandige binnenplaats geworden, slechts toegankelijk via de ramen van omwonenden. 

Het bestaan van de gang kwam aan het licht nu bouwplannen voor het naastliggende Nassautheater ook de beoogde sloop van de bebouwing aan de gang aantoonden. Heemschut en het Jordaanmuseum vrezen voor de toekomst voor de bebouwing als de plannen in deze vorm doorgaan. Zij pleiten gezamenlijk voor aanpassingen van de plannen, waarbij de bebouwing wordt behouden.

Het bestaan van de gang kwam aan het licht nu bouwplannen voor het naastliggende Nassautheater ook de beoogde sloop van de bebouwing aan de gang aantoonden. Heemschut en het Jordaanmuseum vrezen voor de toekomst voor de bebouwing als de plannen in deze vorm doorgaan. Zij pleiten gezamenlijk voor aanpassingen van de plannen, waarbij de bebouwing wordt behouden.

Heemschut heeft het stadsdeel centrum verzocht om Bureau Monumenten en Archeologie een waardestelling te laten opstellen, zodat deze kan worden gedocumenteerd en beschermd. "De Jordaan heeft heel veel ellende gekend en was als notoire arbeidersbuurt cruciaal voor de geschiedenis en ontwikkeling van de stad. Van die ellende is in het straatbeeld inmiddels niets meer te zien. Dat een dergelijk stukje nog wordt teruggevonden is uniek. Dat moet behouden blijven!"

Het Jordaanmuseum heeft burgemeester Eberhard van der Laan een persoonlijke brief gestuurd waarin hij wordt opgeroepen zijn invloed aan te wenden om de sloop tegen te houden.

Brief Heemschut aan Bestuurscommissie Centrum, d.d. 20 maart 2017

Brief Jordaanmuseum aan burg. van der Laan, 1 maart 2017

Foto: Beeldbank Amsterdam.

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.