Nieuwsbericht

Karakteristiek voormalig kloostergebouw Beneden-Leeuwen aangetast door woningbouw

Heemschut Gelderland zag liever dat de woningbouw verder van kloostergebouw af komt te liggen, zodat hoofdgebouw meer ruimte krijgt.

Klooster St Elisabeth Beneden-Leeuwen

In 1932 begonnen enkele zusters een klooster in Beneden-Leeuwen om in het dorp zorg te verlenen. Moeder Overste bleef in het klooster om daar de werkzaamheden op de basis te verrichten. De initiatiefnemer voor de bouw van het Sint Elisabeth was pastoor Zijlmans. Hij vond dat er een verpleeghuis moest komen voor mensen die ernstig ziek zijn, ook konden er kleuters opgevangen worden. Met een Wit-Gele kruis-afdeling voor de langdurige zieken. Voor de kosten vroegen ze de rijke mensen van het dorp. De Gemeente die gaf 5.000 gulden en de andere inwoners gaven 10.000 gulden. Toen kon het St Elisabeth Gestigt in 1932 gebouwd worden. De zorginstelling heeft tot lang op deze locatie zorg verleend, totdat een nieuw modern gebouw elders in Beneden-Leeuwen betrokken kon worden. Al weer lang is hier het Streekhistorisch Museum Tweestromenland gevestigd.

Nieuwe plannen

Nu wil Woonstichting De Kernen twee appartementengebouwen voor 12 appartementen aan de Pastoor Zijlmansstraat neerzetten. Het is een oud plan van voor de crisis, gesubsidieerd door de provincie Gelderland. De appartementengebouwen worden aan weerszijden van het Streekhistorisch Museum Tweestromenland gerealiseerd. Het museumgebouw wordt nu onderdeel gemaakt van een bejaardencentrum. Een groot deel van het huidige parkeerterrein zal verdwijnen, waarbij de aankleding van het museumplein met de solitaire bomen wordt vernietigd.

Reactie Heemschut Gelderland

Het hoofdgebouw van het streekmuseum, het voormalige kloostergebouw, is in een rapportage van het Gelders Genootschap in 2005 beschreven als een gebouw met een bijzonder karakter. Hiermee dient volgens Heemschut rekening te worden gehouden in de planvorming. Met de nieuwbouw krijgt het pand een nieuwe geleding als hoofdgebouw met zijgebouwen alsof het een landgoed is. Heemschut had graag gezien dat de nieuwbouw iets meer van het hoofdgebouw af was gepland. Dan had het monumentale kloostergebouw meer ruimte gehad en was het beter tot zijn recht gekomen. 

Het voormalige kloostergebouw vormt een ensemble met de aan de overzijde van deze weg gelegen RK kerkgebouw, de begraafplaats en de gedachteniskapel. Door de nieuwbouwplannen wordt dit ensemble ernstig verstoord. Heemschut meent dat de openbare ruimte die een belangrijke geschiedenis vertegenwoordigt van architectuur  niet lukraak dient te worden ingevuld met gelegenheidsargumenten, in dit geval bejaardenwoningen.

Verder vindt Heemschut dat het museumgebouw voldoende zichtbaar dinet te blijven voor haar activiteiten in en buiten het museum, om een exploitatie mogelijk te maken dat verwacht kan worden van dit streekmuseum.

Als laatste vindt Heemschut dat door het slechte ontwerp het entree van het museum wordt aangetast. De achtertuinen van de geplande bejaarden woningen komen allen aan de toegang van het museum zichtbaar te liggen. Waarom de voorzijde van de woningen niet naar het museumplein geprojecteerd? Via een reeks van achtertuinen met alle zaken die in een achtertuin horen  zal het museum een heel rommelige entree krijgen

Gemeenteraad West Maas en Waal

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan, dat juridisch-planologisch de bouw van 12 appartementen mogelijk maakt, in juli 2016 zonder wijzigingen vastgesteld. De Raad heeft de argumenten van Heemschut en Museum Tweestromenland van tafel geveegd.

De vergunning kan nu aangevraagd worden en de bouw kan eind 2016 beginnen.

Heemschut Gelderland vindt het een gemiste kans dat in het huidige ontwerp niets gedaan is met de kwaliteit van de monumentale omgeving en dat niet is geluisterd naar de wensen van Museum Tweestromenland.

 

Pleitnota tbv Rondetafelgesprek, 27 juni 2016

De Maas en Waler, 16 juli 2016

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.