Nieuwsbericht

Keenesluis is gered, restauratie aanstaande

Al ruim zeven jaar is Heemschut Brabant actief betrokken bij de Keenesluis te Standdaarbuiten. Mevrouw Peters, de buurvrouw van de Keenesluis zag op een ochtend bouwhekken rond de sluis geplaatst worden en trok bij Heemschut aan de bel. Inmiddels is een restauratie in gang gezet. 

De eigenaar van de sluis had besloten de sluis vol te gooien met zand om de veiligheid te garanderen, immers de sluis was toen al aan restauratie toe. Nu zeven jaar later is er tijdens de Nationale Sluizendag op 26 oktober jl. bekend gemaakt dat de Keenesluis voor een groot deel gerestaureerd wordt. Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Rabobank West-Brabant Noord stellen hiervoor financiële middelen beschikbaar.

Hiernaast zijn er vele vrijwilligers die reeds door middel van diensten hun aandeel hebben geleverd, waardoor bijvoorbeeld de geschiedenis (en tekeningen) van de sluis en het scheprad boven water zijn gebracht. Door dit historische onderzoek en de beschikbare financiële middelen kan nu de sluis worden gerestaureerd en het scheprad worden teruggeplaatst. Mevrouw Peters, buurvrouw van de sluis en Heemschut Brabant waren vanaf het eerste uur actief  en hebben met veel geduld, lobbywerk, participatie en inzet het doel bereikt waar jaren naar toe is gewerkt. Het grootste gevaar, het dicht gooien van de sluis, werd vier jaar geleden gewijzigd doordat de gemeente Moerdijk, waar Standdaarbuiten onder valt, de sluis op verzoek van Heemschut aanwees als gemeentelijk monument.

Er zijn meer plannen. Er is een stichting in het leven geroepen om geld in te zamelen om de sluis ook doorvaarbaar te maken voor kleine boten. Door middel van crowdfunding hoopt men een aanzienlijk bedrag binnen te halen. Doet u ook mee? Kijk voor meer informatie op www.keenesluis.nl.

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.