Nieuwsbericht

Kleurhandhaving in de Regenboogbuurt

De kleurstelling van de Regenboogbuurt moet alsnog gehandhaafd worden, zo vindt het college van burgemeester en wethouders van Almere. Aanleiding is hernieuwd onderzoek onder de bewoners.

De nieuwbouwwijk in Almere Buiten, gerealiseerd in de jaren 1994-1998, is ontworpen rondom het thema kleur. Eigenaren van panden zijn via een kettingbeding gehouden aan de kleurstelling van hun eigendom. Dit blijkt, aldus de gemeente, onvoldoende te werken.

De oorspronkelijke voorstellen van het college uit 2018 leidden tot kritiek bij talloze organisaties en personen. De voorstellen gingen toen uit van het bevorderen van medewerking van eigenaren.

Ook Heemschut heeft zich hiertegen uitgesproken: te vrijblijvend, alleen gericht op de grote kleurvlakken en niet op het totale kleurregime terwijl de methode niet bevorderlijk is voor het draagvlak onder bewoners.

In de nieuwe aanpak wil de gemeente gaan handhaven, maar alleen voor de grote kleurvlakken. Dit wordt geregeld door opname van de Regenboogbuurt als bijzonder gebied in de Welstandsnota 2018. Als de gemeenteraad hiermee instemt begint de gemeente met handhaving na een overgangsperiode van vijf jaar.

Heemschut Flevoland juicht toe dat bewoners duidelijkheid krijgen maar betreurt dat de bescherming niet wordt toegepast op de volledige kleurstelling.

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.