Nieuwsbericht

Koelhuis Centrale Markthalterrein in Amsterdam monument

Op verzoek van Heemschut's commissie Amsterdam heeft het stadsdeel West besloten het Koelhuis op het Centrale Marktterein aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het imposante bouwwerk is vooral bekend omdat er in 2017 een schildering van kunstenaar Keith Harin op werd ontdekt.

Keith Haring (1958-1990) schilderde in 1986 dit enorme fabeldier in zijn kenmerkende stijl op de gevel. Kunstenaar Aileen Middel zette zit in voor de herontdekking en het behoud.

Het Koelhuis is gebouwd in een zakelijk-expressionistische trant, naar ontwerp van Nicolaas Lansdorp. Het is van architectuurhistorische waarde vanwege de kwaliteit en esthetiek van het ontwerp. Dat komt tot uitdrukking in de sculpturale, symmetrische opbouw van  bouwvolumes en de materialisatie.

Het Koelhuis is typologisch van belang als karakteristiek, zeldzaam en relatief gaaf voorbeeld van koelhuizen uit het Interbellum. Het oorspronkelijke casco van de koelinrichting, bestaande uit een monoliet gegoten gewapend betonconstructie met paddenstoelkolommen en vloeren is nog compleet intact. Dat geldt ook voor de symmetrische hoofdopzet met dubbele trappenhuizen en liften. Bij oplevering vormde het gebouw een nadrukkelijk onderdeel in het gehele complex van het terrein met gebouwen en voorzieningen.

De architectonische samenhang met de Centrale Markthal is dan ook groot. Dat wordt onder andere geïllustreerd door het betongebruik en de baksteentoepassing. Lansdorp had voorafgaand aan de bouw zijn licht opgestoken in het buitenland om utiliteitsgebouwen van het beoogde formaat te bestuderen; hij koos het Groothandelsgebouw in Frankfurt als architectonisch en technisch voorbeeld.

De installatie- en isolatietechniek was destijds zeer modern en van hoge kwaliteit. Het gebouw vertegenwoordigt bouwhistorische waarde vanwege de toepassing van kurk als isolatiemateriaal. Het feit dat een deel van deze isolatie, met name aan de binnenzijde van de buitengevels, nogaanwezig is, is bijzonder (want kwetsbaar) en zeldzaam in Nederland. Verder bevat het gebouw nog verschillende onderdelen uit de bouwtijd zoals de liften met bijbehorende installaties, de twee koelventilatoren met bijbehorende schuiven in de scheidingsmuren en de geïsoleerde deuren van de koelruimten. Al deze onderdelen vertegenwoordigen hoge architectuur- en cultuurhistorische waarden als onderdeel van het oorspronkelijke gebouw.

Samen met de Centrale Markthal neemt het gebouw een belangrijke plaats in binnen het oeuvre van de toonaangevende architect Nicolaas Lansdorp.

Heemschut's commissie Amsterdam vroeg de gemeente om het gebouw samen met de schildering tot monument te verklaren. Dat is gelukt. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.