Nieuwsbericht

Manifest voor behoud van het erfgoed van het vliegveld Twente

Erken de waarde van het erfgoed van het vliegveld Twente! Die oproep doen de Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap, de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker en de Stichting Militair Erfgoed in het manifest dat op maandag 11 juni 2018 is aangeboden aan het door de gemeente Enschede ingestelde regieteam Ruimtelijke Kwaliteit voormalig vliegveld Twente. Later in die week wordt het manifest ook aangeboden aan Provinciale Staten van de Provincie Overijssel. De oproep is gericht aan bestuurders, eigenaren, ontwikkelaars en verder iedereen die bij de ontwikkeling en de uitvoering van plannen op het terrein betrokken is of nog wordt.

De erfgoedorganisaties die achter dit manifest staan, signaleren een afnemende aandacht voor de cultuurhistorische waarden van het vliegveld Twente. Zij zijn bezorgd dat bij de praktisch uitwerking van de nu voorliggende plannen voor ontwikkeling, het economisch grondgebruik voorrang krijgt. Dat vinden zij ongewenst. Maximale aandacht voor het nog aanwezige erfgoed is voorwaarde, juist waar nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk zijn. Alleen door het zichtbaar maken van het verhaal van het vliegveld, kan het unieke karakter van het gebied behouden worden.

Het voormalige, in overwegende mate militaire vliegveld Twente biedt een uniek overzicht van de ontwikkelingen in de militaire luchtvaart. Het laat ook een aantal opeenvolgende stadia van de burgerluchtvaart zien: vanaf de vroegste experimenten op een veredeld grasveld via lijndiensten naar verschillende bestemmingen tot geavanceerde producten van de burgerluchtvaart van deze tijd.

Ondanks het intensieve, wisselende gebruik door de jaren heen, zijn er in het gebied nog veel restanten van het oude landschap zichtbaar. Bovendien is een groot aantal gebouwen en overige bouwsels behouden gebleven. Het geheel biedt een fraaie combinatie van interessante bebouwing en karakteristiek landschap. Des te meer reden om bij de herinrichting van het vliegveldterrein extra aandacht te geven aan het behoud van de cultuurhistorische waarden van het gebied.

In hun manifest laten de erfgoedorganisaties zien welke interessante overblijfselen van het rijke luchtvaartverleden er nu nog op het vliegveldterrein te vinden zijn. Het vliegveld is dan ook niet een gewone uitbreidingslocatie. De erfgoedorganisaties pleiten ervoor om te blijven redeneren vanuit de kansen die het erfgoed biedt, en de unieke context van het vliegveld als geheel. Herontwikkeling kan niet zonder zorgvuldige omgang met het verleden.

Het vliegveld was gedurende vele jaren een hermetisch gesloten gebied, maar is nu toegankelijk voor iedereen. Door zorgvuldig met het erfgoed om te gaan, wordt een nieuw, uniek landschap gecreëerd dat een bezoek meer dan waard is.

Het manifest met de titel “Het erfgoed van het vliegveld Twente” is in z’n geheel te raadplegen via ISUU, hieronder:


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.