Nieuwsbericht

Miljoenen voor de Friese IJsselmeerkust

Met een hamerslag beëindigde de Raad van de gemeente Sύdwest-Fryslân 24 januari de onzekerheid. Workum en Hindeloopen vielen in de prijzen voor de versterking van de Friese IJsselmeerkust. Herstel van het sluisje e.o. bij Molkwar werd in de wacht gezet. Tot teleurstelling van de inwoners en van Heemschut Fryslan.

De gemeente De Fryske Marren neemt de andere drie projecten voor haar rekening. Heemschut Fryslân draaide mee in het traject “Koppelkansen IJsselmeergebied” dat Rijk, Provincie en de twee gemeenten samen met de inwoners en belanghebbenden hebben doorlopen. Uit dit traject zijn nu vijf projecten gekozen onder de nieuwe naam “Versterking Friese IJsselmeerkust”. Goed voor een investering van tegen de 17 miljoen.

Heemschut is er blij mee dat beleving van cultureel erfgoed als een rode draad door de plannen voor de Friese IJsselmeerkust loopt. Een voorbeeldplan voor de Agenda IJsselmeergebied 2050.

In februari komt er 12 miljoen aan rijksgeld uit het Deltafonds naar de Friese IJsselmeergemeenten. Dat geld is bedoeld voor compensatie van de schade aan de kust door de komende verhoging van het IJsselmeer-peil. Bewoners en belanghebbenden werden uitgenodigd om mee te denken, hoe kustversterking te koppelen aan hun eigen wensen. Uit het traject “Koppelkansen IJsselmeerkust” zijn nu vijf aan te pakken gebieden geselecteerd. Sύdwest-Fryslân steekt 1,2 miljoen in twee projecten.

Workum juicht, het stadje krijgt o.a. een betrouwbare vaarweg naar de haven. Een tweede project, nieuw strand bij Hindeloopen, biedt alle kans voor een tweede leven van het historische Badpaviljoen.

Een kleine troost is dat herstel van het sluisje e.o. bij het vroegere vissershaventje van Molkwar in beeld blijft op de reservelijst. Dit op uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad. De Fryske Marren steunt versterkende projecten bij Gaasterland, Lemmer en de Mokkebank, samen goed voor 1,1 miljoen. De plannen werpen nu al vruchten af. In de historische visloods bij het kleinste haventje bij Laaksum, bekend als de “Hang” , komt de vis weer terug, maar wel in gefrituurde vorm.

Het sluisje van Molkwar.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.