Nieuwsbericht

Minister overhandigt Rijksmonumentenschildje Muur van Mussert

Minister Ingrid van Engelshoven heeft zaterdag persoonlijk het rijksmonumentschild voor de Muur van Mussert overhandigd aan eigenaar Roderick Zoons. Dit deed zij op de kennisbijeenkomst 'Beladen Erfgoed' die door Heemschut en Stichting Educatiecentrum De Goudsberg werd gehouden. Van Engelshoven wees onlangs de muur als Rijksmonument aan.

Heemschut heeft lang gestreden voor de rijksmonumentale status van de muur. Een proces dat in een stroomversnelling kwam toen sloop van de muur dreigde. 

Het belang van de erkennning als rijksmonument zit vooral in het omstreden karakter van de muur. Stichting Educatiecentrum De Goudsberg beheert het monument en wil er graag een educatiecentrum ontwikkelen. 

Roderick Zoons is eigenaar van de muur omdat hij ook de eigenaar is van het recreatieterrein waar de muur op staat. Hij overwoog om de muur af te laten breken omdat hij er geen functie aan kon geven. Totdat de minister besloot tot toekenning van de monumentenstatus.

Na het bezoek van de minister hield Heemschut samen met de Stichting Educatiecentrum De Goudsberg een kennisbijeenkomst over 'Beladen Erfgoed'. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.