Nieuwsbericht

Monumentenpremie 2019 naar drie eigenaren

De Monumentenpremie 2019 is uitgereikt aan drie eigenaren van gemeentelijke monumenten. Namens Ars Donandi en Heemschut kregen eigenaren van gemeentelijke monumenten in uit Bloemendaal, Lettele en Leersum een restauratiebijdrage. Het betreft mevrouw Van Haastert-van der Hulst uit Bloemendaal, de heer Van Munster uit Lettele en de heer Bardoel uit Leersum.

 

De projecten van de drie particulieren werden door de selectiecommissie uitgekozen uit 18 inzendingen voor de Monumentenpremie 2019. In totaal werd 10.000 euro verdeeld, beschikbaar gesteld uit het Kuijper van Harpenfonds dat in 2014 werd opgericht door mevrouw E. Jongejan uit Bloemendaal. Mevrouw Jongejan wilde met haar nalatenschap bijdragen aan goede doelen en koos de familienaam van haar moeder als naam van het fonds, zodat deze naam - die niet voortleeft onder nazaten - blijft bestaan.

De selectiecommissie is van mening dat bij alle drie projecten het extra kosten betreffen voor restauratie of instandhouding, die normaal onderhoud of restauratie te boven gaan. Zo worden er bijvoorbeeld materialen gebruikt of technieken toegepast die een meerwaarde geven aan het object en daarmee de monumentale kwaliteit in stand houden of terugbrengen.

Heemschut spreekt de hoop uit dat de uitreiking van de Monumentenpremie in de toekomst kan worden voortgezet en het bedrag wellicht met andere bijdragen uit fondsen kan worden aangevuld.

Net als voor rijksmonumenten onderstreept Heemschut de noodzaak van een landelijke dan wel provinciale of gemeentelijke subsidieregeling voor restauratie en instandhouding van alle voor stad en streek kenmerkende gemeentelijke monumenten.

Winnaars, afgevaardigen van Heemschut en Ars Donandi met de prijzen

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.